PASTOOR SZPILA CONTRA DR. AMADO RUDY LAMPE     "Pater dr Rudy Lampe zal het nog moeilijk krijgen. Het intrappen van heilige huisjes -- ontmythologisering -- wordt niemand in dank afgenomen." schreef ik 21 jaar geleden, namelijk eind juli 1990 in deze krant aan het eind van mijn artikel ter verdediging van dr. Lampe tegen een aanval op zijn eerste proefschrift door de priester-hoofdredacteur van het blad LA UNION. Mijn voorspelling is helaas uitgekomen. Ook nu is het een katholieke priester, pastoor Daniel Szpila van Dakota, eveneens schrijver in een kerkelijk blaadje, CAMINDA, die een, op z'n zachtst gezegd, onfatsoenlijke aanval heeft gedaan op dr. Rudy Lampe.


     Toen, 21 jaar geleden, kwam de aanval van de kant van een Nederlandse priester, pater Braham o.p. Nu is het een Pool, die met zijn vertaling van boertige Poolse spreekwoorden en gezegden in het blaadje KAMINDA , bewijst weinig begrip te hebben van de Arubaanse mentaliteit.


     Nu is het op zich niet vreemd dat katholieke geestelijken elkaar in de haren vliegen, over vermeende dwalingen en ketterijen, zelfs tot moord en doodslag toe. Denk maar aan Giordano Bruno o.p. (1548 - 1600) die op de brandstapel stierf omdat hij werd veroordeeld als ketter.


     Een van de beroemdste onder de priester-wetenschapsmensen, wier leven werd vergald door zijn conservatieve orde-oversten en orde-broeders was Pierre Teilhard de Chardin S.J. In zijn tijd echter, de eerste helft van de twintigste eeuw, werden er geen ketters meer verbrand, maar zijn orde-oversten verboden hem zijn leven lang om zijn evolutieleer te publiceren.


     Maar goed, terug naar de kwestie Szpila-Lampe. Wat heeft de eerwaarde heer Daniel Szpila in het geweer gebracht tegen dr. Amado, Rudy Lampe? Heel eenvoudig: dr. Lampe heeft twee doodzonden begaan:

1. - Hij is als katholiek priester in de politiek gegaan en

2. - hij heeft kritiek gelanceerd op bepaalde kerkelijke (lees: Vaticaanse) voorschriften en geboden.


     Voor doodzonde nummer 1 is hij al gestraft. In zekere zin kan hij daar nog trots op zijn, want zijn persoon was aanleiding voor een eerste bezoek in de geschiedenis aan Aruba van een Pauselijke nuntius in een privé vliegtuig! Die nuntius kwam uiteraard niet op eigen gezag ... We weten niet wat er tussen die nuntius en dr. Lampe is gezegd, maar het resultaast was dat hij uit zijn priesterambt werd ontzet.


     Andere priesters op Aruba, die zich aan veel ergere dingen schuldig hebben gemaakt, voeren hun priesterlijke functies nog steeds uit zonder hatelijk commentaar van pastoor Szpila en in Nederland zijn sinds dr. Schaepman talloze priesters in de politiek gegaan zonder dat dat kerkelijke consekwenties had. Een van de laatsten,pater David van Ooijen o.p, die stierf in november 2006, was zelfs Tweedekamerlid voor de PvdA.


     Doodzonde nummer twee is de kritiek die dr. Rudy Lampe bij tijd en wijle uit op Vaticaanse regels, geboden en verboden. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, behalve in de kerk! Daar wordt zo'n "criticaster" openlijk uitgemaakt voor "apóstata", want de zwijgcultuur moet in stand blijven! Gelukkig maar dat de meeste lezers op Aruba geen notie hebben van wat "apostata" betekent. Het Nederlandse woord ervoor is "afvallige", wat in de middeleeuwen, en in de Islam nog steeds, gelijk staat aan een vogelvrij verklaring.


     Pastoor Daniel Szpila heeft geprobeerd - nadat hij tot zijn schrik moest horen, dat hem een proces wegens smaad boven het hoofd hangt, - in een persconferentie zijn woorden af te zwakken, maar heeft zijn geloofwaardigheid daarmee een fikse knauw gegeven.Henk de Beijer, Aruba.

Amigoe 19 DECEMBER 2011.