DR. RUDY LAMPE

DOOR DE KERK VEROORDEELD TOT DE BEDELSTAF!


(gepubliceerd in de Amigoe van 9 maart 2013)

     Is het verwonderlijk dat meer en meer mensen de rooms-katholieke kerk de rug toe keren? Wie zijn ogen open heeft moet toch zien dat er zich, zelfs op dit kleine Aruba, onder het bisdom Willemstad, bijzonder vreemde dingen voordoen. Een pedofiele priester wordt niet uit zijn ambt gezet, evenmin als een pastoor die zijn parochie voor meer dan een ton heeft opgelicht.

     Maar, ... een geleerde priester, met twee doctortitels op zijn naam, Doctor Amado Rudy Lampe wordt, zonder hoor of wederhoor, tot de bedelstaf gebracht omdat hij, ... jawel! een doodzonde heeft begaan door in de politiek te gaan.

     Laat er nu hier op mijn bureautje een interessant boek liggen met de herinneringen van Pater David van Ooijen O.P. - bijgenaamd "de rooie pater" - die vijftien jaar lang in de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer heeft gezeten namens de Partij van de arbeid, en daarvoor politiek geëngageerd was in de Huissense gemeenteraad en in de Provinciale Staten van Gelderland. Hij is de laatste, van een lange rij priester-politici in Nederland, te beginnen bij dr. Herman Schaepman (1844 - 1903) die als eerste katholieke priester lid werd van het Nederlandse parlement en daarmee de emancipatie van de katholieke bevolkingsgroep in gang zette en een groot standbeeld kreeg in zijn geboorteplaats Tubbergen.

     Om mij heen hoor ik van alle kanten - en beslist niet van anti-katholieken, in tegendeel juist! - dat de behandeling van Dr. Rudy Lampe door de kerk grote weerzin oproept, temeer daar andere priesters, die zich wel ernstig hebben misdragen, niet alleen op Aruba, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wat vooral ergerlijk is, is dat er geen sprake is geweest van een proces, waarin de "verdachte" de kans heeft gehad zich te verdedigen. Het zogenaamde bezoek van de pauselijke Nuntius - het eerste ooit aan Aruba gebracht (!), nota bene in een privé vliegtuig (!), behelsde in het geheel geen ondervraging maar slechts een botte mededeling. Zo democratisch gaat dat in de Katholieke Kerk! In de seculiere wereld zou zoiets worden aangeklaagd wegens schending van mensenrechten. En een andere pastoor op Aruba vindt het daarbij nog nodig in een papiamentstalige krant de standrechtelijke veroordeling van Dr. Rudy Lampe te onderschrijven.

     Men moet goed begrijpen wat deze "veroordeling" inhoudt: Dr. Lampe mag aan geen enkel katholiek instituut in de wereld meer doceren! En daarmee is hij tot de bedelstaf veroordeeld, want zijn politieke ambities zijn uiteraard dubieus. En de kerk die dat doet, heeft altijd de mond vol over naastenliefde en vergevingsgezindheid. Ik zou bijna willen oproepen om nu bij de volgende verkiezingen maar massaal op dr. Rudy Lampe te stemmen, al was het alleen maar uit protest.

Henk de Beijer, Aruba.

     Retour startpagina.