CAFÉPRAAT 1
     In de eerste alinea van de cafépraat van ene René van Nie in de AMIGOE van 6 januari 1994, werden op bijzonder arrogante en domme wijze de bezwaren van de rooms katholieke kerk afgedaan tegen de euthanasiewetgeving in Nederland. Het deed mij ineens denken aan een woedende uitval van Robert Louis Stevenson, de beroemde schrijver van onder andere "SCHATEILAND" en "DOCTOR JEKYLL AND MR. HYDE". De Calvinistisch opgevoede schot Stevenson werd als volwassen agnosticus. In 1888 reisde hij met zijn Amerikaanse vrouw naar de Zuidzee eilanden, waar hij zich in 1889 in Honolulu bevond, toen pater Damiaan de Veuster op het eiland Molokai tussen zijn melaatsen zelf als melaatse stierf.     Een dominee bestond het toen vanuit zijn luxueuse bungalow in Honolulu te suggereren dat de Belgische boerenzoon Jozef de Veuster, als priester bekend onder de naam Damiaan, zijn melaatsheid wel zou hebben opgelopen door 'omgang met melaatse vrouwen'. Robert Louis Stevenson schreef toen, dat hij in een zeemanskroeg kort tevoren diezelfde opmerking had horen maken door een dronken zeeman. Het resultaat was toen dat een andere zeeman, die ook al de nodige alcohol tot zich had genomen, opstond en de man met één klap van zijn barkruk sloeg, dwars door de kroeg heen naar buiten.ARROGANTIE OF DOMHEID?     Als een dronken zeeman aan de tapkast alle respekt voor mensen laat varen, kan men daarmee in zoverre vrede hebben, dat het van geen belang is, wat een dergelijk individu uitkraamt. Wanneer echter diezelfde soort tapkastpraat in een zich als serieus presenterende krant wordt gepubliceerd, kan men zich in gemoede afvragen of dergelijke arrogantie niet ook moet worden afgestraft. De vraag is echter, of het wel om arrogantie gaat. Wie demonstreert geen greintje respekt te hebben voor de oprechtheid van de diepe levens- en/of geloofsovertuiging van een ander, moet misschien eerder van domheid dan van arrogantie worden beticht.     Er is ruimte om met iedereen te praten, die met respekt voor andermans opvattingen en overtuigingen, redelijke argumenten aanvoert, ook al staan de meningen lijnrecht tegenover elkaar. Wie een zo zwaarwichtige zaak als euthanasie en de ethische opvattingen daarover afdoet op de cafépraat manier van de genoemde stukjesschrijver, moet niet verwachten dat hij ooit nog serieus wordt genomen. Trouwens, bij toeval hoorde ik deze man eens op een zaterdagavond op de Radio, waar hij zich publiekelijk bloot gaf als ordinaire schandaalperssnuffelaar.EUTHANASIE     Twee jaar geleden volgde ik met grote belangstelling een diskussie op de BBC over euthanasie. Bij de deelnemers daaraan was, voor zover ik kon nagaan, geen enkele rooms katholiek. Niettemin verwezen verschillende van hen naar....Nederland als afschrikwekkend voorbeeld van hoe het niet moest! De katholieke Kerk, -- die zich overigens officiëel niet heeft uitgesproken (want de Osservatore Romano is geen officiële spreekbuis van de Paus) -- staat beslist niet alleen in de felle afwijzing van de liberale wetgeving die in Nederland is ingevoerd.     De katholieke kerk en de Osservatore Romano afdoen op de manier van de schandaalperssnuffelaar zou een belediging zijn aan het adres van negentig percent van de bevolking van Aruba en de Nederlandse Antillen, ware het niet dat verstandige mensen zich niet door domheid laten beledigen.
Henk de Beijer

     Retour startpagina.