CAFÉPRAAT 2
      Tot mijn stomme verbazing hoorde ik, weer bij toeval (omdat ik normaal om die tijd de radio nooit aan heb) afgelopen zaterdagavond 5 februari 1994 vlak voor negen uur 's avonds, René van Nie, die blijkbaar bij Radio Kelkboom wekelijks een demonstratie mag geven van zijn platte en nogal cynische tapkast filosofie. (Hoewel, feitelijk is het woord "filosofie" wat te veel eer.) Ik weet niet of het de bedoeling is dat de daar te berde gebrachte wartaal ook weer in de Amigoe verschijnt. Ik zou de hoofdredaktie de raad willen geven zich daar eerst maar eens op te bezinnen. De man stelde zichzelf namelijk de vraag of hij gek was of... Ik ben bang dat het antwoord "ja" is. Hij vindt namelijk iedereen gek die problemen heeft met zware moreel-ethische vraagstukken die in onze tijd zo indringend aan de orde zijn. Voor hem bestaat zoiets als moraal en ethiek blijkbaar niet, getuige zijn uitlatingen.     Ook ditmaal was weer de Paus het doelwit van zijn tapkast filosofie , om het maar netjes uit te blijven drukken. Een van de velen die mij na mijn eerste reaktie opbelde, suggereerde dat deze man maar zo snel mogelijk terug moest gaan naar Amsterdam. "Daar zijn kroegen genoeg waar men naar zijn praatjes wil luisteren." zei hij. Ik weet eigenlijk niet of dat wel waar is. Die aantallen kroegen kloppen wel, maar of men er ook naar "zijn praatjes" wil luisteren, waag ik te betwijfelen.     Hoe het ook zij, de man heeft mijn vorige reaktie in ieder geval in het geheel niet begrepen. Na hem gehoord te hebben verbaast mij dat niet. Vandaar dat ik nu een poging doe meer in de richting van zijn niveau te reageren.AIDS     Paus Johannes Paulus II is gek, volgens "meneer" van Nie. Hij veegt de katholieke kerk op één hoop met alle geestesvernauwde sekten en zwarte kousen christenen en verwijst ze allemaal naar de schroothoop. Ondanks dat hij schoorvoetend de concessie doet te zeggen dat hij andermans geloof respekteert, bewijst hij met zijn uitlatingen dat hij zelfs zichzelf niet respekteert.     En, wat is dan de oorzaak van zijn gramschap tegen de Paus, (die het overigens een biet zal zijn wat meneer van Nie ervan vindt!)? Heel simpel: hij, de Paus, heeft er bezwaar tegen dat meneer van Nie en zijn soort geen greintje zelfrespekt hebben, laat staan respekt voor anderen. Want hij, de Paus, is erop tegen dat iedereen er maar op los naait. (vergeef mij het woord!) Hoe kan die man daar nou iets op tegen hebben, vraagt meneer van Nie zich in stomme verbazing af. Nee, nog erger, Paus Johannes Paulus II heeft dat "vernederend" genoemd, waarop meneer van Nie zich de vraag stelde: "Ben ik nou gek of..."     Mij persoonlijk verbaast het al lang dat de kerk, vooral ook hier bij ons, maar blijft zwijgen ten aanzien van de aids preventie campagnes die gevoerd worden. Die gaan er feitelijk alleen maar van uit dat je mensen vooral niet moet bewegen om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor de ander, maar dat je ze gewoon moet aanmoedigen vrolijk door te gaan met hun onverantwoorde en daarmee mensonwaardig promiscue gedrag maar dat ze daarbij wel moeten zorgen dat ze de comdoom fabrikanten in staat stellen zich te verrijken. Veilig vrijen heet dat dan met een eufemisme voor hoereren.     Iedere roker wordt om het hardst bezworen dat hij of zij toch vooral op moet houden met roken, omdat dat schadelijk is voor de gezondheid. In Engeland was zelfs een arts die weigerde een patiënt te behandelen omdat... die rookte. Ten aanzien van aids preventie mag je vooral mensen niet bezweren zich als waardige en verantwoordelijke en dus respektvolle mensen te gedragen. Het heeft er alle schijn van dat sexuele promuscuïteit een heilige koe van de moderne samenleving is geworden. Zelfs de kerk verheft er nauwelijks zijn stem meer tegen en de weinige goede anti-aids reclames die er geweest zijn (o.a. op Radio Kelkboom!) zijn uit de ether verdwenen.     Als meneer van Nie het kennelijk onzin vindt om trouw te zijn moet hij dat zelf maar weten en de konsekwenties zelf ook maar aanvaarden. De meeste van die konsekwenties liggen overigens helemaal niet bij het aids gevaar, maar in het relationele vlak! Het is het hedonisme, dat anderen in het ongeluk stort om het eigen genot te kunnen najagen!     Een radiostation en een krant die zichzelf respekteren, zouden zich toch eens moeten afvragen of zij hun medium beschikbaar willen stellen voor het niveau waarop deze man zich beweegt. Dan zou het beter zijn de wekelijkse kolom "Signalement" in de Volkskrant over te nemen, van professor Dr Piet Vroon. Die kan moeilijk beschuldigd worden van kerkelijke sympathieën, want hij is een uitgesproken atheïst. Hij fulmineert al geruime tijd tegen de overmatige en verkrampte aandacht en de enorme geldmiddelen die aan aids besteed worden. "Er vallen jaarlijks meer mensen van de trap, dan er aids krijgen", schreef hij in een van zijn kronieken. "Maar niemand komt op het idee een congres te organiseren over trapbeveiliging!"     Overigens, de heer van Nie is ook nog een rassist. Alle Amerikanen zijn voor hem onbenullen. Trouwens, de meeste macamba'sdie Aruba bezoeken ook, getuige zijn "Kouwe kak" opstelletjes. Psychologen hebben daar een interessante verklaring voor. Ze noemen het "projektie".Aruba, Henk de Beijer


     Retour startpagina.