ERE WIE ERE TOEKOMT:

EVELIEN C.S.


(gepubliceerd in de Amigoe van zaterdag 2 mei 2020)

De naam Evelien, of Eveline, of Evelyn betekent oorspronkelijk "gewenst kind"; in ons geval zou "gewenste premier" niet misplaatst zijn. mijn vrouw en ik - en vermoedelijk velen met ons - hebben grote bewondering voor "onze Evelien" en haar team van deskundigen, waarin mevrouw Koolman eruitspringt als allesweter op haar terrein en deskundige en beknopte beantwoorder van soms nogal domme vragen. Premier Evelien Wever-Croes en haar team zouden internationaal ook meer bekendheid verdienen en niet alleen omdat het allemaal dames zijn.Intussen is de scheldpartij op Nederland van mevrouw Engelbrecht in de Amigoe van zaterdag 25 april best begrijpelijk maar niet erg deskundig en weinig behulpzaam voor onze premier en haar team. Oorspronkelijk ergerden wij ons ook aan de starre Nederlandse houding, maar, mede door de verklaringen van mevrouw Wever-Croes zelf en anderen, kwamen wij daarop terug. Onze eerste minister erkende volmondig dat Nederland al vele jaren roept om verkleining van het topzware ambtenarenapparaat, waaraan door geen enkele regering ooit iets wezenlijks is gedaan. Het lapmiddel van vutregelingen heeft er alleen toe geleid dat de beste mensen vertrokken zijn en de vele luiwammessen er nog steeds zitten en weer moesten worden aangevuld met nieuw kader om ze weer aan het werk te krijgen.


Het zou de AVP sieren als zij zich nu achter premier Wever-Croes zou scharen om haar nationaal bij te staan in de moeilijke beslissingen. Dit is geen tijd voor partij-politiek, of angst voor stemmenverlies. zonder de moeilijke beslissingen blijven er straks geen stemmers meer over, noch voor de ene, noch voor de andere partij.


Wat de ambtenarenvakbondjes betreft, die doorgaans onderling vechtend over straat rollen, aangezien eenheid onder hen meestal ver te zoeken is, die stellen zich onder de huidige omstandigheden volslagen buiten de gemeenschap op. Als ze werkelijk zo a-sociaal zijn om zich niets gelegen te laten liggen aan 35 duizend brodelozen, en actie gaan voeren, dan verdienen ze niets beters dan dat de regering ze op staande voet ontslaat wegens werkweigering. Trouwens dat zouden de diensthoofden allang gedaan moeten hebben, met al die luiwammesen die op kantoor verschijnen met twee of drie kranten onder de arm en een smartphone om filmpjes te bekijken en met kennissen te leuteren in plaats van te werken - de goeden niet te na gesproken, natuurlijk.


Wij zijn ervan overtuigd dat buiten het topzware ambtenarencorps de hele gemeenschap achter premier Wever-Croes staat in de noodzekelijke maatregelen , onder het motto: "boso por bul' ariba kai abou" dit gebeurt! En laat de AVP leiding nou eens tonen dat ze - excusez le mot - ballen hebben en achter de premier gaan staan. Want daar gaat het om. Niet om de MEP, niet om de POR, niet om de RED maar om mevrouw Evelien Wever-Croes, die op dit moment de loodzware taak heeft om Aruba van de ondergang te redden. Daar kwijt zij zich verbazingwekkend bewonderenswaardig van. Als ze zich niet achter haar scharen, dan krijgen ze bij de eerstvolgende verkiezingen gegarandeerd de kous op de kop.


Laat me in ieder geval duidelijk maken dat mijn vrouw en ik er niet van houden, zeker niet publiekelijk, ons uit te spreken voor deze of gene politieke partij. Dat doen we hier ook niet. Wij spreken ons uit voor mevrouw Evelien Wever-Croes cum suis. Die leveren een prestatie waar Aruba trots op mag zijn. Als Mark Rutte in Nederland tot "staatsman" is uitgeroepen, dan mogen wij Evelien Wever-Croes gerust uitroepen tot "staatsvrouw".


Henk de Beijer