ILLEGALE FILIPPINO'S

)gepubliceerd in de Amigoe van donderdag 2 augustus 2018)


Op dinsdag 31 juli 2018 was het weer eens zo ver. De immigratiedienst deed een inval bij restaurant Madame Janet en nam maar liefst acht Filippino's mee naar het huis van Bewaring in Dakota. Wat hadden ze misdaan? Ze waren zonder werkvergunning aan het werk! In restaurantuniform werden ze meegenomen en zullen vermoedelijk worden uitgezet.


Naar aanleiding daarvan rijzen er een aantal vragen, waarop de overheid dringend een antwoord moet geven.


   1 - Wordt aan bedrijven als Madame Janet een fikse boete opgelegd voor het illegaal in dienst hebben van vreemdelingen? De wet daarvoor bestaat, maar wordt hij ook uitgevoerd of komen daarvoor alleen kleine bedrijfjes in aanmerking?

   2 - Worden bedrijven als Madame Janet in zo'n geval verplicht de tickets voor uitzetting van deze illegaal hardwerkende buitenlanders te betalen of komt dat voor rekening van de belastingbetaler? Voor acht Filippino's komt dat neer op minstens 16 duizend dollar!

   3 - Worden deze bedrijven als Madame Janet verplicht de salarissen van de illegaal in hun dienst zijnde werknemers voor de gehele periode aan te vullen tot minimaal het minimumloon?

    4 - Worden bedrijven als Madame Janet verplicht voor de gehele dienstperiode van de illegaal werkenden de sociale lasten alsnog af te dragen?

    5 - Worden bedrijven als Madame Janet verplicht voor de opgepakte Filippino's Arubanen of permanente vergunninghouders in dienst te nemen, die ze niet zo maar kunnen ontslaan en die ze minimaal het minimumloon moeten betalen en sociale lasten voor moeten afdragen?

   6 - Kan DIMAS nu eindelijk eens efficiënt gaan werken, zodat het geen vijf, zes maanden duurt, voor er een vergunning wordt afgegeven, zodat bedrijven niet meer in arren moede maar illegalen in dienst hoeven te nemen?


De ongedocumenteerd werkenden nemen niet, zoals vaak wordt beweerd, arbeidsplaatsen voor Arubanen in beslag. De werkgevers geven de voorkeur aan ongedocumenteerden, omdat dat hard-werkkenden zijn die ze gemakkelijk desgewenst kwijt kunnen, al is het maar door een anonieme tip te geven aan de immigratiedienst en die ze beneden het minimumloon kunnen betalen zonder sociale lasten af te dragen.


Henk de Beijer, Aruba.