LANDSBELANG? WAT IS DAT?

(gepubliceerd in de Amigoe van woensdag 29 juli 2020)


Het is mij een volstrekt raadsel hoe een politicus, die toch minstens het landsbelang pretendeert te dienen, zich voorstander kan verklaren van een van de meest milieu vervuilende bedrijvigheden die op ons eiland bestaan. In plaats van te bepleiten deze vuiligheid voor eens en voor altijd uit onze gemeenschap te verbannen, eist minister Bikker zelfs het aftreden van de minister van zijn eigen partij, die het Nationale Park Aruba heeft gesteund in het weren van UTV's en ATV's, die niet slechts ons natuurschoon platwalsen maar ook met hun uitlaatgassen de lucht vervuilen, en voor de leefomgeving (ook die van de dieren( onaanvaardbare geluidsoverlast veroorzaken.


Het is eveneens onvoorstelbaar hoe een minister, onder de huidige coronacrisis omstandigheden, met als consequentie het vrijwel geheel uitvallen van onze economische bedrijvigheid, een kabinetscrisis durft te riskeren. De enige conclusie die daaruit getrokken kan worden, is dat er kennelijk persoonlijk lucratieve belangen in het spel zijn, waaraan het landsbelang ondergeschikt is, om het maar eufemistisch uit te drukken. Anders begrijp ik er geen snars van.


Over 'buladó di kurá' Lopez-Tromp wil ik mij niet uitspreken maar wat er ook aan haar optreden te bekritiseren is, onder de huidige omstandigheden is het totaal onaanvaardbaar de zaak zo op de spits te drijven. Als ik Bikker was, zou ik maar beginnen mijn knopen te tellen, want bij de eerstvolgende verkiezingen kan hij zeker dag zeggen met het handje. Zijn POR samen met Oduber, kreeg bij de vorige verkiezingen immers al een door hen volkomen onverwachte nederlaag te slikken, door slechts twee zetels te halen tegen de verwachte minstens zes. Want Otmar Oduberr zou er minstens drie halen; Marisol Lopes-Tromp minstens twee en Andine Bikker zeker een en misschien zelfs ook twee! Dat zou de POR een machtspositie hebben gegeven van heb-ik-jou-daar!


Het liep dus faliekant mis, maar met de zucht naar macht geenzins. Ik heb geen glazen bol maar durf gerust te voorspellen dat bij de eerstvolgende (eventueel vervroegde) verkiezingen, de POR weggevaagd wordt, en de MEP de absolute meerderheid haalt , niet vanwege de partijaanhang, maar vanwege de ongelooflijke populariteit van Evelien Wever-Croes, als gevolg van haar aanpak van de Coronacrisis.


Een uitgesproken overschatting van eigenwaarde door politici is te claimen dat ze "het volk"vertegenwoordigen. Dat "volk", bestaande uit hun eigen kleine aanhang, lijdt dan wel aan een grenzeloze zelfoverschatting als het zich door slechts twee lieden laat vertegenwoordigen. Als dat de 'vox populi' is, dan is de 'Deus' die haar vertegenwoordigd wel een erg miserabel godje. Overigens is dit veel misbruikte citaat, zoals zovele oude citaten, lariekoek, oorspronkelijk gedebuteerd door een Engelse Monnik,Aldoin van York, die het aan Karel de Grote schreef om hem te manen meer naar het volk te luisteren.


Het is te hopen dat onze premier niet, zoals zo vaak in het verleden is gebeurd, de kop buigt voor de chantage van een coalitiepartner, die geen landsbelang, maar uitsluitend eigenbelang nastreeft. Zij hoeft niet te vrezen dat ze bij eventuele verkiezingen haar positie zou kunnen verliezen. In tegendeel! Maar laat ze er dan wel voor waken niet weer te komen aankakken met de vermaledijde kletskoek van "vox populi, vox dei", waar haar partij, in het verleden nogal kwistig misbruik van maakte.


Henk de Beijer