HOEZO MEDICINALE CANNABIS?
(gepubliceerd in de Amigoe van woensdagv 5 december 2018)

    Hè, hè! Eindelijk hebben we het dan toch op de agenda staan! Legalisering van medicinale cannabis! Maar waarom doen we toch zo halfslachtig? We moeten gewoon die hele handel legaliseren en niet meieren over "medicinaal"gebruik van cannabis. Ieder verstandig mens roept al jaren hetzelfde: als je iets uit handen van criminelen wilt halen, moet je het verbod erop opheffen. Zo simpel is dat. Je het echt geen academische opleiding nodig om zo'n waarheid als een koe te begrijpen. Trouwens de 'prohibition' of drooglegging in de Verenigde Staten, van 1919 tot 1933 heeft het overduidelijk bewezen. Er is in de VS nooit zoveel alcohol geproduceerd - illegaal, uiteraard - als in die dertien jaar. De onderwereld voer er wel bij en de staat voer er slecht bij. Het alcoholmisbruik was nooit zo hoog!


    Nooit van mijn leven zal ik beweren dat het gebruik van cannabis, marihuana, hasjies, wiet en wat dies meer zij, een goede zaak is. Er geldt hetzelfde voor als voor roken en overmatig alcohol gebruik. Echter, door het verbod erop viert de criminele productie en verkoop ervan hoogtij. De prijzen worden zo hoog mogelijk gehouden en men doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen - zelfs kinderen - eraan te verslaven om de afzet te vergroten. Hef het verbod op en de criminele wereld heeft geen poot meer om op te staan terwijl de overheid, met belasting op de productie en accijns op het gebruik een dikke boterham kan verdienen.


    Daarnaast kun je het gebruik in het openbaar ook verbieden net als bij tabak en de minimum leeftijd voor gebruik bepalen op 18 jaar zoals bij alcohol. Uruguay, verschillende Amerikaanse staten en laatstelijk ook Canada hebben het goede voorbeeld gegeven. Bovendien hoorden we maandag 3 december in het nieuws dat ook Luxemburg een wet gaat indienen tot legalisering van softdrugs.


    Het Nederlandse voorbeeld is niet alleen halfslachtig, maar ook hypocdriet. Je gedoogt het gebruik maar verbiedt de productie! Gevolg? De illegale wietplantages, vooral in het katholieke Brabant zijn als paddestoelen uit de grond geschoten. Het is zooiets als dieselauto's mogen wel rijden maar dieselolie mag niet worden verkocht. Tussen twee haakjes, De uitstoot van co2 en fijnstof door het autoverkeer is veel gevaarlijker voor de volksgezondheid dan roken, alcohol en softdrugs bij elkaar!


    Het verbod op cannabis proberen op te heffen door het alleen maar te verpakken als medicinaal gebruik is onzin. Sigaretten kunnen ook heel nuttig zijn in grote stress situaties, net zoals een flinke borrel. Maar daarom prijs je dat gebruik niet aan om het te legaliseren. De medicinale waarde van cannabis is bovendien nogal beperkt en zit hem vooral in de rustgevendheid bij bepaalde ziektes en tijdens chemotherapie.


    Dus, politici, categoriseer wat we onder "softdrugs" moeten verstaan en zet de legalisering ervan op de agenda. Men hoeft daarvoor niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kan gewoon te rade gaan bij, bijvoorbeeld Canada. Bovendien is zoals hierboven al gezegd, legalisering ook zeer bevorderlijk voor de staatskas. Zelfs de export kan veel geld opleveren, want op Aruba groeit dat spul zonder veel extra kosten. En de politie kan zich met echte criminaliteitsbestrijding gaan bezig houden in plaats van achter een jointje rokende jongeren aan te rennen.


Henk de Beijer