STUDENTEN BANGMAKERIJ!
(gepubliceerd in de Amigoe van maandag 19 november 2018)

    Allereerst een grote pluim op de hoed van de Amigoe voor de analyses in de krant van zaterdag, met betrekking tot het sociaal rapport en het eerste regeringsjaar van de regering Croes. Wat betreft de 'ministeriële onervarenheid' daar kunnen we volgens de Amigoe van 15 november er nog een aan toevoegen. Nogal verbaasd konden we namelijk kennis nemen van de uitspraken van de gevolmachtigd minister Besaril en minister van onderwijs dr. Lampe. De heren hadden zich blijkbaar ten doel gesteld de aankomende Arubaanse studenten af te schrikken om in Nederland te gaan studeren en daarbij schuwden ze geen nep-informatie.


    Wat de heer Besaril in Nederland aan kennis heeft opgedaan is mij een raadsel. Volgens zijn uitspraken bestaat Nederland alleen uit Amsterdam, want daar komen hopen Engelse bedrijven zich vestigen na de Brexit, waarvan het personeel allemaal op zoek gaat naar kamers, hoewel Unilever al heeft bewezen dat dat onzin is. Laten we daarom de heren ook maar leren dat er buiten Amsterdam ook leven bestaat, met nog tien andere universiteiten: Utrecht, Groningen, TU Twente in Enschedé, de Radbout Universiteit Nijmegen, Universiteit van Maastricht, Technische hogeschool Eindhoven, Universiteit Tilburg, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Leidse universiteit (de oudste van Nederland), en de Tu Delft. Bovendien zijn er ook in Vlaanderen gerenomeerde instellingen van hoger onderwijs, zoals de wereldberoemde Katholieke Universiteit Leuven, evenals in Antwerpen, Gent en Hasselt, om er maar vier te noemen, waar ook Nederlands gesproken wordt! In Brussel zijn er zelfs twee, een franstalige en een nederlandstalige. En wat de kamernood betreft, zouden de heren de aanstaande studenten er op hebben kunnen wijzen dat een dagelijks fietstochtje van zeg, tien kilometer heel gezond is, zodat ze ook naar kamers op zoek kunnen gaan in de universiteitsstad omringende dorpen. Dat voorkomt bovendien de vermaledijde kliekvorming.


    Maar dat is informatie die niet verspreid mag worden. Want hun doel is, dat de studenten vooral in de eigen regio zoeken naar de gewenste opleidingen want daar in het verre Europa zouden ze wel eens besnet kunnen worden met al die rarigheid die niet past bij de Arubaanse cultuur. En bovendien zouden ze, na daar ontdekt te hebben dat er veel meer te leren valt dan hen was voorgespiegeld, wel eens voor een buitenisse carrière kunnen kiezen. En dat moet niet, want onze studenten moeten per se een opleiding kiezen die wij nodig hebben. Neem nou zo'n dr Edward Chung! Wat moeten we daarmede op Aruba? De NASA heeft nu eenmaal geen bijkantoor hier! Iemand die geïnteresserd is in zoiets buitennissigs als theoretische natuurkunde, astronomie, filosofie, nanotechnologie, quantummechanica, of ....nou ja, vul zelf maar in, hebben we hier niet nodig en dus moet je ze daartegen beschermen. Dat het in Europa - vooral ook in Nederland - wemelt van de Nobelprijswinnaars en dat Latijns Amerika daarin (behalve in de litteratuur) volledig verstek laat gaan, daar hebben we geen boodschap aan. Dat zo'n Tania Cross daar in Nederland een zangopleiding is gaan volgen waarmee ze op Curaçao geen droog brood kan verdienen, evenmin als op Aruba, is toch gewoon dom! Alleen als iemand in een Amerikaanse baseballploeg furore maakt, dan staat heel Aruba op zijn kop om hem toe te juichen, ook al valt er voor hem op Aruba ook geen droog brood te verdienen.


    Het ministerie van onderwijs zou er beter aan doen, in samenwerking met Curaçao en Sint Maarten, een onderzoek in te stellen naar de redenen waarom sommige studenten mislukken en anderen niet terugkeren naar hun eiland van herkomst. Waarschijnlijk liggen er al stapels van dat soort rapporten in laden met het opschrift: 'Niet op reageren!'. Henk de Beijer, Aruba