NOGMAALS: GEVECHT TEGEN WINDMOLENS!


     De uitspraak van Juan David Irausquin, op zijn persconferentie van vorige weeg, was een echte trouvaille; hij zei namelijk dat hij niet kon garanderen dat niemand ziek zou worden van zijn persconferentie. Iedere hypochondriër kan namelijk inderdaad overal ziek van worden. Een aangetrouwde tante van mij in Nederland, (intussen al lang overleden) hoefde je maar enkele symptomen te noemen en ze voelde ze al!

     De menselijke memorie is bovendien uiterst beperkt: Laten we eens een parr dingen in herinnering roepen:

     1 - Eind vorige eeuw kwamen de mobiele telefoons in zwang. Met grote spoed werden er over de hele wereld - inclusief op ons eiland -overal antennes geplaatst, tot gtrote ergernis van de would-be gezondheidsmaniakken. Die dingen waren immers gevaarlijk! Je kon er allerlei ziektes van oplopen. Ook op Aruba kwamen bepaalde groepen in het geweer omdat er zo'n antenne te dicht in hun buurt werd geplaatst. Intussen staat de hele wereld vol met mobiele telefoon antennes en is de levensverwachting nog nooit zo hoog geweest.

     2 - Maar goed, begin deze eeuw liepen al te veel mensen met die mobiele telefoons aan hun oor; dat kon toch nooit gezond zijn! Je hersenen zouden door hun straling worden aangetast en je zou er hersentumoren van oplopen. Intussen loepen miljarden mensen doorlopend met hun geavanceerde mobieltjes aan hun oor en hebben we nog nergens statistieken gezien van de toegenomen hersenafwijkingen en tumoren.

     3 - Maken we een sprong naar de jaren vijftig van de vorige eeuw: toen kwam de televisie onze huuiskamers binnen. Dat konb toch nooit goed gaan! Je ogen zouden er onder lijden en de straling van de Cathode Straalbuizen (het beeldscherm) zou onherroepelijk een negatief effect op de gezondheid hebben. Daar werden "wetenschappelijke bewijzen" voor aangevoerd. Intussen is er geen huis meer ter wereld, zelfs niet in sterk achtergebleven gebieden, waar geen televisie de hele of halve dag aanstaat.

     4 - Ook in de jaren vijftig van de vorige eeuw was er in Nederland een professor van den Berg, die ellenlange artikelen schreef om te "bewijzen" dat ruimtevaart voor de mens absoluut onmogelijk was. Na de Spoetnik hebben we niets meer van hem gehoord.

     5 - En dan begin twintigste eeuw, toen onder anderen de gebroeders Wright in Amerika aan het exzperimenteren waren om een toestel zwaarder dan de lucht, bestuurbaar in de lucht te krijgen. Dat was beslist verloren moeite, volgens bepaalde "wetenschappers". En toch, ... op 17 december 1903 lukte het om gedurende bijna één minuut drie meter hoog bestuurbaar te vliegen! Dat werd overigens jarenlang niet geloofd en de gebroeders Wright werden door de pers uitggemaakt voor leugenaars. Nog in 1906 luidde de kop van een artikel in de Herald Tribune, (in Parijs) "Wright brothers, fliers or liers?"

     6 - En tenslotte, eind negentiende eeuw, toen de eerste primitieve automobielen op de markt verschenen, toen waren er meerdere dorpen en steden waar deze monsters alleen door mochten rijden als er een man met een rode vlag vooruit holde om de bevolking voor het naderende gevaar te waarschuwen.

     Zo zouden we nog wel een poosje door kunnen gaan, maar de bovenstaande gevallen, die iedereen kan controleren, spreken al boekdelen. Er zijn altijd "wetenschappers" te over te vinden, die alles kunnen "bewijzen", zoals Diederik Stapel in Nederland. Enn ze dragen zelfs titels als: "Professor doctor". Vooral in Amerika lopen er daar heel wat van rond, maar als ze aankloppen bij een van de Ivy League universiteiten, wordt hen wel eerst gevraagd van welke universiteit ze hun titels hebben.

     Bovendien zijn er in het verleden - en nog steeds - allerlei ernstige ziekteverwedkkers geweest , waar niemand tegen waarschuwde, ook de wetenschap niet, zoals het uitbundige gebruik van asbest, de ziekteverwekkende verdelgingsmiddelen, de uiterst gevaarlijke uitlaatgassen, om er maar een paar van de zeer vele te noemen. En wat te denken van het feit dat Aruba minstens één en soms tweemaal per jaar onder een muggenverdelgingsmiddel wordt gespoten?

     Zou het niet beter zijn veel intensievere campagnes te voeren om de vele muggenkwekers tot andere gedachten te brengen, ook de vele muggenkwekerijen buiten de huiselijke erven, waarvoor de overheid de verantwoording draagt?

     Met andere woorden: wie het windmolenpark Urirama wil bestrijden moet met betere argumenten komen dan tot nog toe aangevoerd.

Henk de Beijer, Aruba.