GEVECHT TEGEN WINDMOLENS ...!ingezonden brief gepubliceerd in de Amigoe di Aruba, 16 mie 2012.
     Al vijfhonderd jaar geleden wist Miguel de Cervantes Saavedra het: vechten tegen windmolens is niet alleen een bij voorbaat verloren strijd, maar ook een grote domheid. Die les moeten we hier op Aruba nog leren. De strijders tegen een tweede windmolenpark op ons eiland gebruiken argumenten die zelfs waar ze steekhoudend zijn, niet doorslaggevend zijn, zoals de angst van de bewoners in die buurt die bang zijn voor geluidsoverlast. Bijvoorbeeld:      1 - De energiekosten zullen er niet door verlaagd worden. Maar, ... als Ude de keus wordt geboden tussen schone, groene energie en uiterst vervuilende conventionele energie tegen ongeveer dezelfde of zelfs hogere kosten, waar kiest U dan voor?      2 - Ja maar, bij windstilte moet er toch vervuilende olie gestookt worden om de conventionele turbines bij te laten draaien. Op de eerste plaats is het, vooral aan de Noordkust en op de hoogte waarop de wieken van de molens draaien, zelden helemaal windstil en op de tweede plaats, staat de in dat geval gebruikte hoeveeelheid vervuilende stookolie in geen verhouding tot de duizenden tonnen die thans ons millieu vervuilen en die voortdurend in prijs stijgen.      3 - Het onderhoud van de molens zal zeer kostbaar zijn wegens het hoge salpetergehalte in de lucht. Ja, natuurlijk, maar hebben de Deense ontwerpers daar geen grote ervaring mee met hun windmolenparken op de Noordzee? En dan nog: waar geef je de voorkeur aan, als je toch hoge kosten moet maken, want ook de conventionele stoomketels en waterfabrieken vergen hoge onderhoudskosten. Dus, waar hebben we het over?      4 - Het toerisme komt in gevaar, want voor het toerisme is het landschap aan de noordkust van groot belang. Ten eerste: een nogal kapitalistisch argument, want het geeft de voorkeur aan geld verdienen boven het millieu. Maar op de tweede plaats is het een vals argument, want toeristen blijven echt niet weg door een windmolenpark! In tegendeel! Ze zzullen er foto's van maken om thuis te laten zien met een: "Kijk eens hoe vooruitstrevend ze op dat eiland zijn!" En fbovendien, de olietankers die de stookolie aanvoeren zijn veel gevaarlijker voor het toerisme dan windmolens. Een ongeluk en het toerisme stort in, door vervuilde stranden.      5 - De stilte bij de kapel van Alto Vista wordt aangetast. Door het suizen van windmolenwieken? En daarom moeten we dus gewoon het milleu blijven bederven? Nee, want we kunnen die dingen toch ook bij Vader Piet neerzetten, net als het eerste windmolenpark? Het is inmiddels welbekend dat windmolenparken, te dicht bij elkaar, elkaar wind ontnemen. "Windschaduw" noemt men dat.      6 - De windmolens zijn een gevaar voor trekvogewls. Die komen twee keer per jaar langs. Laten ze nu in Europa hebben vastgesteld dat vogels de draaiende wieken gewoon ontwijken!
CONCLUSIE:     Het bevorderen van alternatieve, schone energie, heeft, ondanks hoge kosten, altijd de voorkeur boven het handhaven en uitbrieden van de zeer vervuilende conventionele energievoorziening.Henk de Beijer, Aruba.