BRIEVEN AAN ZUSTER JUDITH


DOOR HENK DE BEIJER


WIE IS ZUSTER JUDITH?
     Zuster Judith is een Arubaanse religieuse van de congregatie van de Franciscanessen van Asten. Tijdens haar studie MO theologie benaderde zij mij met het verzoek haar te helpen het Nederlands van haar scriptie te corrigeren. Dat deed ik met veel genoegen, in die zin, dat ik haar steeds wees op taal en stijlfouten en hoe die gewijzigd konden worden, waarna zij de tekst zelf herschrEEF.     Het kon echter niet uitblijven, dat wij het tijdens het doornemen van de teksten, ook kregen over de inhoud ervan of over aanverwante vraagstukken. Dat leidde er toe dat ik na zulke gesprekken soms mijn gedachten daarover op papier zette en ze haar bij haar volgende bezoek ter lezing mee gaf.     Op een enkele na zijn alle essays in deze verzameling oorspronkelijk op die manier ontstaan. Sommige heb ik later bijgewerkt om ze in de "AMIGOE" (de belangrijkste nederlandstalige krant op de Nederlandse Antillen en Aruba) te publiceren. Degene die in de AMIGOE zijn verschenen zijn gemerkt met een sterretje (*). Ze zijn voor deze publicatie ook weer herzien.     Omdat deze essays zijn ontstaan naar aanleiding van gesprekken met zuster Judith, wilde ik gaarne deze verzameling publiceren onder de titel: "Brieven aan Zuster Judith". Het is daarmee tegelijk een homage aan haar, voor wie, zoals voor zovelen, ook Christus' woord uit het Johannes evangelie geldt: "Niemand is profeet in eigen land".
Aruba, oktober 1996.

     Retour startpagina.