KWALITEITSMENSEN VEREIST!

     Nieuwsbericht de dato 27 oktober 1994:     In China worden zwangere vrouwen aangemoedigd om zich te laten aborteren als er een indicatie is dat het embryo een afwijking heeft, of als de vrouw draagster is van een genetische kwaal. Een wetsontwerp dat nogal wat stof deed opwaaien is door het parlement in Bei Djing goedgekeurd met als motief om een betere "kwaliteit van het volk" te waarborgen, zoals de toelichting het stelt.     Tweed nieuwsbericht, d.d. 13 oktober 1995 (één jaar later dus!):     Naar thans bekend is geworden, zijn er in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam - het voormalige Wilhelmina Gasthuis - onlangs minstens twee abortussen gepleegd omdat het ernstige vermoeden bestond dat de kinderen, indien ze geboren waren, hetzij blind, hetzij slechtziende zouden zijn geweest.
     China bewijst het: het is als grootste natie ter wereld, in snelle opmars naar de "Brave New World" van Aldous Huxley, met de Nederlanders in zijn kielzog, die toch al sinds jaar en dag de chinezen van Europa worden genoemd. Sommige medici bewijzen het individueel, door gewoon te doen wat kan, en de vraag of het ook mag, simpelweg te negeren.     Voor wie het boek "Brave New World van de Britse schrijver Aldous Huxley niet kent: het werd gepubliceerd in 1932 en is een satyrische toekomst roman die een wereld beschrijft waarin kinderen niet meer natuurlijk geboren worden, maar in speciale in vitro bevruchtingsfabrieken, waar bij de reageerbuis bevruchting al wordt bepaald welke geslacht en welke kwaliteit de baby zal krijgen, van hoog intelligente Alpha Plus babies tot slaafse morons, een soort zwakzinnigen, die de ongeschoolde arbeid verrichten.     In China is het een heel parlament, dat op marcheert naar de "Brave New World", daarmee in alle geval één ding overduidelijk bewijzend: dat zij marionetten zijn die ja-knikken op gezag van de oude heren in de keizerlijke paleizen van de Verboden Stad. In Nederland is het het zogenaamde ideaal van de "vrijheid" dat de eerste gevaarlijke stappen toelaat op het glibberige pad dat de oostenrijkse mislukkeling Adolf Hitler aan het begin van de twintigste eeuw al in zijn rasistische brein had uitgedokterd en in 1923 in de gevangenis opschreef in de bijbel van het Nationaal Socialisme, "Mein Kampf", voor het eerst gepubliceerd in 1924.     Ook toentertijd verhieven zich al snel diverse stemmen tegen de in opkomst zijnde waanzin, doch die stemmen werden toen, net als nu, afgedaan met een schouderophalend "overdreven". "De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend."     Gevolg: zes miljoen joden vergast! Duizenden zigeuners en homosexuelen uitgeroeid en krankzinnigen in een zogenaamd "euthanasie-programma gedood, als onwaardige mensen, die niet aan de gestelde kwaliteitsnormen van de edelgermaan voldeden, en die dus uit de samenleving der Arische übermenschen verwijderd moesten worden.     Een lichamelijk zwaar gehandicapte jonge vrouw zei eens: "Als ik in Montenegro geboren was, hadden mijn ouders mij waarschijnlijk voor de wolven gegooid." en, ik herhaal deze anecdote maar weer eens voor de zoveelste keer, zij voegde eraan toe: "Ik ben dol gelukkig dat ik niet in Montenegro geboren ben!" Op het tweede internationale symposium over visueel gehandicapte peuters en kleuters, gehouden op Aruba in 1983 heb ik, in een toespraak dezelfde anecdote aangehaald. (zie de Engelse pagina op deze site.) Ik voegde er echter aan toe: "Vandaag de dag kan menig gehandicapte hierop variëren als: "Als ik door vrijzinnige ouders was verwekt, zou ik hoogst waarschijnlijk geaborteerd zijn; ik ben dolgelukkig dat ik niet door vrijzinnige ouders ben verwekt!'"     Als de beroemde Engelse denker en schrijver van onder andere de antiutopie "Brave New World", Aldous Huxley, (1894-1962) zoon van Thomas Huxley, die Charles Darwin verdedigde tegen de lafhartige aanvallen van vooral christelijke zijde, en broer van Sir Julian Huxley, de eerste direkteur van de UNESCO, èn vriend van Teilhard de Chardin, als deze belangrijke denker en schrijver vandaag de dag verwekt was, zou er een gerede kans zijn geweest dat hij voortijdig geaborteeerd was, want.... hij leed aan een ernstige genetische afwijking, die hem op 16 jarige leeftijd al bijna blind had gemaakt.     Datzelfde geldt voor een hele reeks belangrijke figuren uit de menselijke geschiedenis, waarvan ik er enkele wil noemen:  1. Homerus - de beroemde griekse verteller, die leefde tussen 900 en 800 vóór Christus. Aan hem worden twee van de bekendste griekse epishce gedichten toegeschreven, de "Odyssee" en de "Ilias". Hoewel er geen definitief bewijs voor bestaat, wordt algemeen aangenomen dat Homerus blind was.
  2. Claudius Appius, Caecus - Romeins dignitarius, die de opdracht gaf tot de bouw van de beroemde Via Appia, een lange, alternatieve weg voor de Via Latina, die werd begonnen in het jaar 312 vóór Christus. Hij betaalde voor een deel de aanleg zelff en hield er ook het toezicht op. Zijn bijnaam "caecus betekend "de blinde, zodat aangenomen wordt dat hij blind was.
  3. Enrico Dandolo - de befaamde blinde "Doce" van Venetië, van 1192 tot 1205, die erin slaagde de vierde kruistocht naar Constantinopel om te leiden, om die stad in te nemen.
  4. John Milton- 1608-1674. Een van de grootste epische dichters van Europa, althans zeker in het engelse taalgebied. Hij werd totaal blind in 1652 op 46-jarige leeftijd. In 1667 publiceerde hij zijn meesterwerk: "Paradise Lost", (Het verloren Paradijs), vier jaar later gevolgd door "Paradise Regained", (Het herwonnen Paradijs).
  5. Sir Charles Lyell - (1797-1875) beroemd brits geoloog, die een sterke invloed heeft gehad op Charles Darwin. Hij wordt algemeen beschoud als de grondlegger van de moderne geologie. Als jongeman leed hij al aan een slecht gezichtsvermogen, dat langzaam maar zeker verergerde, tot hij op latere leeftijd praktisch blind werd. Waarschijnlijk de erfelijke kwaal "retinitis pigmentosa".
  6. Francis Parkman - (1823-1893) beroemd amerikaans historicus. Leed zijn hele leven aan een slecht gezichtsvermogen. Niettemin maakte hij uitgebreide reizen om persoonlijke ervaringen op te doen, voor zijn historische studies.
  7. Thomas P. Gore - 1870-1949. "The blind orator" (de blinde spreker); democratisch senator uit Oklahoma in de Verenigde Staten. Op 20-jarige leeftijd werd hij totaal blind. Hij was senator van 1907 tot 1921 en van 1931 tot 1937.

     Dit is slechts een kleine bloemlezing van enkele figuren van een zodanig formaat dat zij de encyclopedie hebben gehaald. Er kunnen talloze andere namen aan toegevoegd worden, ongeacht of ze al dan niet de encyclopedie hebben gehaald, zoals Louis Braille, Helen Keller, Ray Charles en ook van anderszins gehandicapten als President Franklin Delano Roosevelt, die in 1921 op 39-jarige leeftijd werd getroffen door poliomyelitis, waardoor hij de rest van zijn leven niet meer normaal kon lopen en niettemin een van de meest krachtdadige presidenten van de Verenigde Staten werd. Het is echter niet mijn bedoeling de indruk te wekken dat alle gehandicapten superieure prestaties leveren. Dat is gewoon niet zo en daar gaat het helemaal niet om!     Waar het wel om gaat is dat onze moderne medische wetenschap een punt heeft bereikt, waarop het mogelijk is geworden in een vroeg stadium een embryo te determineren. Er zijn zelfs al klinieken waar medici bereid zijn in een zeer vroeg stadium het geslacht van het embryo vast te stellen en daarmee de mogelijkheid te scheppen het te aborteren als de ouders het geslacht niet bevalt.     Dat houdt niets meer of minder in, dan dat er een waardeoordeel wordt geveld over menselijk leven in wording. Puur logisch gezien, is er geen verschil tussen het voor de wolven gooien van een ongewenste baby en het aborteren van een ongewenst embryo. De argumentatie die ertoe leidt is dezelfde: een negatief waardeoordeel over een menselijk leven.     Hitler was waanzinnig! Geen zinnig mens die dat ontkent. Maar vanuit zijn uitgangspunt geredeneerd, waren zijn daden volkomen logisch. De superioriteit van het arische ras en daarmee de inferioriteit van alle andere menselijke wezens. Sommige verstandige medische kringen in China hebben daarnaar verwezen. Terecht. Want, hoewel de chinese wetgeving niet op rassistische leest is geschoeid, verklaart zij wel bepaalde menselijke wezens, - gehandicapten - tot inferieure mensen. Voor wie eenmaal de stap heeft gezet om bepaalde menselijke wezens als inferieur te benaderen, of het nu gaat om ras, geslacht of handicap, of welk onderscheid ook, is er uiteindelijk geen belemmering om ook nog veel raddikalere stappen te zetten, zoals Adolf Hitler heeft bewezen. Het verschil tussen de ene trede van een trap en de volgende, is er slechts een van geringe hoogte.     Begrijp mij niet verkeerd: Ik besef heel wel in welke psychische nood ouders komen te verkeren die een gehandicapt kind ter wereld brengen. Het spreekt vanzelf dat diezelfde nood optreedt als een echtpaar te horen krijgt dat hun aanstaande baby vermoedelijk ernstig gehandicapt zal zijn. Het is geenszins onbegrijpelijk noch zelfs verwerpelijk, dat op zo'n moment alle barrières wegvallen die onze normale morele overtuigingen opwerpen tegen het beëindigen van de zwangerschap. Datzelfde geldt evenzeer ten aanzien van de beslissing om over te gaan tot euthanasie bij de konfrontatie met ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar net als het slachtoffer van een misdaad met geen mogelijkheid in staat is recht te spreken over de misdadiger, omdat zijn direkte betrokkenheid het hem onmogelijk maakt de zaak objektief te beoordelen, zo ook plaatst men de direkt betrokkenen bij de verwekking van een gehandicapt kind en degene die ondraaglijk lijdt, in een onaanvaardbare positie door hen de vrijheid te geven te beslissen over leven en dood.     In de rechtspraak bestaat het begrip "wraking van de rechter", hetgeen inhoudt dat een rechter onbevoegd wordt verklaard in een bepaalde zaak als kan worden aangetoond dat hij er zelf op enigerlei wijze bij betrokken is. Het is feitelijk buitengewoon verbazingwekkend, dat dezelfde wetgever die deze mogelijkheid heeft ingevoerd, mensen die in ernstige psychische nood verkeren niet uitsluit van medebeslissingsrecht, maar die last juist op hun schouders wil leggen.
     Retour startpagina.