Spreuken en preken hebben één ding gemeen: ze slaan altijd op anderen, nooit op jezelf.


De roep om eenheid is in veel gevallen de eis van weinigen dat velen naar hun pijpen dansen.


Wie tegen grotere eenwording in de wereld is, is tegen de vooruitgang van de mensheid.


De roep om communicatie is in veel gevallen de eis van weinigen dat velen naar hen luisteren.


De waarde van het goede hangt af van de mate waarin het is gericht op de ander.


De grootste vrijheid is de vrijheid de eigen vrijheid te beperken ten behoeve van de vrijheid van de ander.


De vrijheid van meningsuiting is absoluut, voor zover ze geen inbreuk maakt op de integriteit van de ander.


Vrijheid is geen vrijbrief om te doen wat men wil maar om te kunnen doen wat noodzakelijk is.


Wie meer wil kunnen geven van zichzelf, moet zichzelf vermeerderen.


Gods wil is bij vrijwel alle GELOVIGEN met welhaast absolute zekerheid bekend. Het enige probleem is, dat God even zovele, vaak tegenstrijdige willen heeft, als er GELOVIGEN zijn.


Niet het secularisme, maar ideologieën en godsdiensten zijn de oorzaak van de meeste intolerantie.


Wie een kind een wapen geeft, maakt niet van dat kind een moordenaar, maar van zichzelf.


Wie wapens produceren en verhandelen zijn niet minder schuldig dan degenen die ze gebruiken.


Er bestaat geen "Creator ex nihilo<" (Schepper uit het niets) omdat God niet "nihil" (niets) is maar "omnia" (alles).


Wie het kwade wil uitroeien moet de vrijheid opheffen en wie de vrijheid opheft is een tyran.


Het genot is niet het doel van de sexuele drift maar middel.


Men ontvangt geen liefde door ze te vragen maar door ze te geven.


De maat van de liefde is evenredig aan de mate waarin zij vrij maakt.


Een mens leeft niet om in leven te blijven maar om te blijven léven. <'p>

De vrouwen waarvan mannen dromen en de mannen waarvan vrouwen dromen bestaan alleen in hun dromen.


Jongens die alle meisjes engelen vinden hebben kennelijk geen zusjes.


Economen en meteorologen zijn uiterst bedreven in het achteraf verklaren waarom hun voorspellingen niet uitkwamen.


Antropologen en sociaal psychologen hebben dikke duimen waaruit zij de meest sensationele "wetenschappelijke" ontdekkingen zuigen.


Haat bestrijdt geen haat maar vermeerdert haar.


De politicus die extreem vel aanhang krijgt moet zich afvragen wat hij fout doet.Retour startpagina.