Beste meneer de Beijer,

Hierbij een doorgestuurde email van Armand Hessels over uw recente ingezonden brief.

Met vriendelijke groet,
Alex

---------- Forwarded message ----------
From: Armand Hessels
Date: 2016-04-26 17:50 GMT-04:00
Subject: Compliment
To: arubaredactie@amigoe.com


Hi Alex,
Vandaag stond er een supergeweldig fantasties artikel van Henk de
Beijer in de Amigoe over het onderwijs in de moedertaal. Ik heb vaak
getwijfeld of ik daarover iets zou schrijven, maar had geen zin in al
het gedonder dat een dergelijk artikel zou veroorzaken bij wat Henk de
zelfbenoemde experts noemt. Want zo is het toevallig wel.

Feitelijk geeft zijn laatste zin de helft van de essentie weer: het
falen van het onderwijs. De andere helft zit hem in de tekortkomende
opvoeding van kinderen thuis. Niet voor niets waren enige jaren
geleden bij een prijsuitreiking op de UvA de 3 beste studenten van de
3 opleidingen zonder uitzondering Colombiaanse meisjes die vanaf de
lagere schoolleeftijd op Aruba zitten. Zij hebben allemaal te maken
gehad met een volstrekt vreemde taal maar hebben zich, ondanks hun
achterstand, er goed door heen geslagen.
Zij hebben deelgenomen aan hetzelfde falend onderwijssysteem, maar
hadden minder last van een niet-inspirerend huiselijk milieu...

Kun je dit ook doorgeleiden naar Henk de Beijer?
Bvd
Armand

Verstuurd vanaf mijn iPad