De hieronder staande woordenboeken zijn met opzet niet uitgevoerd als database bestanden. De auteur houdt zelf niet van dat soort digitale woordenboeken. Hij wil rond het gezochte trefwoord de daarboven en daaronderstaande informatie ook kunnen zien en desgewenst er met de muis of pijltoetsen doorheen kunnen bladeren. Ook het opzoeken van spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen zonder eerst een trefwoord te hoeven zoeken is bijzonder nuttig. Men hoeft in mijn woordeenboeken slechts het begin van een spreekwoord, gezegde of uitdrukking in te tikken, om het te vinden. Bijvoorbeeld: Geef het zoekcommando (ctrl-F) en tik in: "beter te hard geblazen" en U vindt het hele gezegde met vertaling.     Om er zeker van te zijn dat U een trefwoord op Uw scherm krijgt, kunt U in het zoekcommando (ctrl-f) het trefwoord altijd vooraf laten gaan door het onderstrepingsteken [ _]. Als U dat nalaat, is de kans groot dat U het gezochte woord in een uitdrukking of spreekwoord vindt. U kunt dan echter, met een herhaal-zoek opdracht de zoektocht voortzetten.

     Screenreader-gebruikers van JAWS of NVDA moeten Ctrl+capslock+f gebruiken, of Ctrl+insert+f als zoekcommando.     Het woordenboek Papiamento-Nederlands is per 2 januari 2017 geheel bijgewerkt,verbeterd en aangevuld opnieuw geüpload.


    Vanwege de grote lengte is Nederlands-Papiaments gesplitst in A tot en met M en N tot en met Z.


De auteur verzoekt dringend deze woordenlijsten noch geheel noch gedeeltelijk te copiëren of anderszins te vermenigvuldigen en/of te verspreiden, dan alleen voor eigen gebruik.


OPMERKINGEN:


      1 - De woordenlijst Papiaments-Nederlands bevat negennduizend van de meest voorkomende trefwoorden met bijbehorende spreekwoorden, gezegden n uitdrukkingen. Daarbij dient men te bedenken dat het Papiaments zeer veel homoniemen kent, die steeds slechts één ingang hebben, zodat het werkelijke aantal afzonderlijke woorden aanzienlijk groter is.

      2 - Het woordenboek Nederlands-Dapiaments bevat ruim 22 duizend trefwoorden, waarbij een groot aantal samengestelde woorden achterwege is gelaten. Men kan ze in het Papiaments zelf vormen door eerst het laatste onderdeel te vertalen en dat met de vertaling van het eerste onderdeel te verbinden met "di". Bijvoorbeeld: "keukendeur" = "porta di kushina".


      3 - De alfabetische volgorde houdt in dat geaccentueerde letters gewoon tussen de niet-geaccentueerde staan. Echter, bij gebruik van het zoekcommando (ctrl-f) maakt de volgorde niet uit.


      4 - Het is mogelijk dat men tevergeefs zoekt naar Papiamentse woorden die eindigen op "u". Vervang dan "u" (Curaçaos en Bonairiaans!) door "o" (Arubaans!).


      5 - De woordsoorten zijn niet aangegeven, als het vanzelfsprekend is, om welke woordsoort het gaat.

     6 - Ten overvloede: de gebruikte spelling van het Papiaments is de fonologische, omdat daarin de uitspraak het dichtst bij de schrijfwijze staat. Daarbij zij wel opgemerkt dat de auteur af en toe afwijkt van het overdadige gebruik van het accent grave (`), omdat in vele gevallen het voor iedereen duidelijk is dat het om bijvoorbeeld een open "o" () gaat, zoals in "informashon". Men kan zelf gemakkelijk niet fonologisch gespelde woorden omzetten, door "c" te vervangen door respectievelijk "k" of "s" en "si" of "ci" door "sh", hoewel dit laatste niet in alle gevallen. Bovendien moet men vaak een "v" vervangen door "b" en "z" door "s". In de traditionalistische spelling die op Aruba gebruikelijk is worden geen accenttekens gebruikt.

      7 - Als de computer is ingesteld op internationaal toetsenbord, kan de dode toets functie gebruikt worden voor het vermen van de geaccentueerde tekens. D.w.z. men tikt eerst het accent, direct gevolgd door de letter, dus voor accent aigu: ' +klinker; voor accent grave ` +klinker; voor trema " +klinker; voor tilde: ~ + n of N; voor cédille: '+c of C. Zo niet dan kunnen ze gevormd worden door de ALT-toets ingedrukt te houden en op het numerieke toetsenbord de zogeheten ASCII-waarde aan te geven. De ASCII-waarden zijn als volgt:

á = 160; é = 130; í = 161; ó = 162; ú = 163; è = 138; ò = 149; ù = 151; ë = 137; ï = 139; ü = 129; ñ = 164; Ñ = 165; ç = 135; Ç = 128.


     8 - In het tekstbestand Ned-pap, opgenomen in het .zip-bestand is bij de zelfstandige naamwoorden aangegeven of het "de" of "het" woorden zijn, omdat Papiamentssprekenden daar vaak moeite mee hebben.


    9 - De auteur houdt zich aanbevolen voor commentaar, op- of aanmerkingen.