SCIENTOLOGY - TWEEDE AANVAL OP ARUBA?Wie HAALT die lui NAAR Aruba?


    In stomme verbazing hoorde ik op maandag 26 september (2011) een uitvoerig nieuwsbericht in Tele-Noticias op Tele-Aruba over een Amerikaanse groep die op ons eiland gratis voorstellingen komt geven. Door dat woord "gratis" gingen mijn oren spitsen, en kwam er een gevoel van verbazing in mij op,waarna de aap uit de mouw kwam met een opsomming van namen van schrijvers van de stukken, waaronder als belangrijkste die van Ron Hubbard, die op de koop toe nog een belangrijke science-fiction shrijver werd genoemd.

    "Scientology", riep ik uit naar mijn vrouw. "Hoe kunnen die LUI zo dom zijn om dat niet door te hebben?"

     Achteraf bedacht ik dat "die lui" ook niet slimmer konden zijn dan degenen in onze regering die deze lieden toestemming hebben verleend om hun gif op Aruba te komen spuien. Is men nu al helemaal de boekjesaffaire vergeten waar Carmelita Haynes het ministerie van onderwijs vorig jaar in stortte? Blijft er niets hangen van alle informatie die met name door de Amigoe di Aruba uitvoerig is gepubliceerd?

    Nogmaals, dan: Ron Hubbard is de stichter van wat hij noemde de "Scientology Church", die helemaal geen kerk is. Hij deed dat, omdat, zoals hij zelf in 1948 schreef, "Writing for a penny a word is ridiculous. If a man really wants to make a million dollars, the best way would be to start his own religion." ("Schrijven voor een penny per woord is beladhelijk. Als iemand echt een miljoen dollar wil verdienen, dan zou de beste manier zijn om een eigen godsdienst te stichten.")

     Uiteraared kon hij met zijn geschrijf geen miljoenen verdienen, want in tegenstelling tot wat op Tele-Aruba werd beweerd is meneer Hubbard helemaal geen bekende science-fiction schrijver, maar eeerder een prutser op literair gebied, waarvan de meeste science-fiction liefhebbers nooit gehoord hebben en als ze al eens een prul van hem in handen hebben gehad, hebben ze het vermoedelijk na de eerste bladzijde al in de prullemand gesmeten.

     Omdat zijn absurde cultus echter geen kerk was, kwam hij in de problemen met de Amerikaanse fiscus, waarop hij zijn cultus "church" ging noemen. Het enige wezenlijke doel van de Scientology cultus is om mensen zodanig te brain-washen, dat ze zich gaan inzetten om zoveel mogelijk geld in te brengen, zelfs met vormen van slavernij.

     In de meeste landen ter wereld krijgen de aanhangers van deze waanzin geen poot meer aan de grond. In Duitsland zijn ze officiëel verboden en in enkele staten van Australië idem dito. Dus, waar zoeken ze nu hun heil? Natuurlijk, daar waar vrijwel niemand weet wie of wat ze zijn, zoals ...op Aruba. Of , .... moeten we concluderen dat er binnen onze regering en/of parlement scientology aanhangers rondlopen die hun best doen Aruba te winnen voor hun absurditeiten?

Henk de Beijer, Aruba.    Retour startpagina