SCIENTOLOGYONGELOOFLIJK MAAR WAAR!    Als ik de reactie van minister Visser goed begrepen heb, heeft onze regering en met name minister Dowers geen notie van wat Scientology inhoudt. Op de eerste plaats, mijne heren, is scientology helemaal geen kerk. Je kunt het hooguit een cultus noemen en bovendien een zeer gevaarlijke cultus. De oprichter heeft deze beweging alleen maar het predicaat "kerk" gegeven om de belasting te ontduiken.

    Om een en ander nog duidelijker te maken, geef ik hieronder de gedeeltelijke vertaling van een persoonlijke getuigenis over Scientology,zoals gepubliceerd op de Website www.xenu.net/ door Operation Clambake. Hier en daar heb ik wat zinnen ingekort, zonder afbreuk te doen aan de inhoud.

Operation Clambake presenteert: What is Scientology?

    Eind jaren veertig van de vorige eeuw verklaarde bocht-schrijver L. Ron Hubbard: "Schrijven voor een cent per woord is belachelijk. Als iemand echt een miljoen dollar wil verdienen, dan is de beste manier om een eigen godsdienst te beginnen." (herdruk uit: Reader's Digest, mei 1980, p.1)

    Later stichtte Hubbard de "Church of Scientology..."

Het volgende is gebaseerd op een tekst van ex-Scientology aanhanger Roland Rashleigh-Berry. Roland schreef:

    "Dit is mijn persoonlijke mening. Ik geef iedereen toestemming dit materiaal te reproduceren. Deze beschrijving is gericht op mensen die nooit aanhanger van Scientology zijn geweest en die een eenvoudige en korte uitleg willen hebben over wat Scientology is en waarom er zoveel controverse over bestaat.

IN 'N NOTENDOP:

    De Scientology Kerk is 'n venijnige en gevaarlijke cultus die zich verschuilt achter het masker van een godsdienst. Het doel ervan is geld te verdienen. De beweging practizeert een verscheidenheid aan technieken om de menselijke geest te beheersen om mensen te verleiden om zich bij hen aan te sluiten om controle te krijgen over hun geld en hun leven. Het doel is om elke cent uit hen te persen die ze hebben, en die ze maar kunnen lenen en eveneens om ze tot slaaf te maken, teneinde zijn boosaardige doelstelling te bevorderen.

    De cultus ontstond in de jaren vijftig van de vorige eeuw, door een science fiction schrijver, genaamd L. Ron Hubbard, teneinde zijn vooropgezette doel te bereiken om geld te verdienen door een godsdienst te stichten. Het is een afsplitsing of spruit van een psychotherapeutische methode die hij verzon uit verschillende bronnen, die hij "Dianetica" noemde. Dianetica is 'n vorm van regressie (of terugval) therapie. De methode werd verder uitgebreid om meer op een godsdienst te lijken, om zo doende belastingvoordeel op te leveren. Hij noemde het "Scientology".

    Scientology is 'n verward samenraapsel van onzinnige, en gevaarlijke toegepaste psychotherapie, ongenuanceerde, idiote en ontoepasbare regels en ideŽn en science-fiction gebazel dat aan de leden wordt gepresenteerd (op de "gevorderde niveaus") als diepzinnige spirituele waarheid. De schade die het toebrengt aan een mens is een gevolg van de toepassing van hun bizarre psychotherapie (genaamd "auditing") die de bedoeling heeft de geest te verzwakken. De geest gaat van een rationele staat naar een irrationele als de waanvoorstellingen van het onderbewuste naar boven worden gebracht en als waardevol worden aangenomen. Het maakt iemand ook meer ontvankelijk voor suggestie omdat het de gave van critisch denken van de geest onderdompelt in een gedeeltelijk onderbewuste staat. Het gevolg is een permanente staat van lichte hypnotische trance en zo kan die persoon van dan af makkelijker onder controle gehouden worden. Zo iemand zal in veel grotere mate geloven en alles doen wat hem of haar wordt opgedragen.

    En natuurlijk wordt dit ten volle uitgebuit om ze te overreden om meer geld af te dragen en zich verder in dienst te stellen van de cultus. De toepassing van hun ongenuanceerde en onuitvoerbare regels heeft tot gevolg dat ze hun bekwaamheid tot rationeel en logisch denken verliezen. Een mens verliest zo zijn talent om voor zichzelf te denken zodat ze ook niet langer in staat zijn de onjuiste ideeŽn te doorzien. Ze worden er ook door geÔsoleerd en vervreemd van de gemeenschap.

    Dit vergroot hun ontvankelijkheid voor de invloeden van de groep. Tenslotte leven ze in angst voor de gemeenschap, waarvan ze geloven dat de hele gemeenschap beheerst wordt door drugs baronnen, psychiaters en financiers, die allemaal onderworpen zijn aan nog verder verwijderde heersers. Met andere woorden, ze bevinden zich in een staat van massa paranoia. Daarom vermijden ze het om kranten en dergelijke te lezen, aangezien ze vrezen dat dat hun veilige Scientology wereld zal ondermijnen. Het is een neerwaartse spiraal naar krankzinnigheid.

    De science fiction inhoud van de Scientology wordt hen geopenbaard nadat ze de staat hebben bereikt die zij "clear" (helder) noemen, wat betekent: bevrijd van de afwijkingen van de geest. Echter, "gebrainwashd" zou een toepasselijker woord zijn, om de mentale status te beschrijven van iemand die alle waanvoorstellingen heeft overleefd. Op de "gevorderden niveaus" boven de status van "helder" komen ze in aanraking met het verhaal van Xenu. Xenu wordt verondersteld alle overbevolking in onze sector van het melkwegstelsel te hebben bijeengebracht en naar de aarde te hebben overgebracht om ze daar uit te roeien met waterstofbommen. De zielen van deze vermoorde wezens worden verondersteld de lichamen van iedereen te bezetten als een rattenplaag. Ze noemen ze "lichaams thetans/I>". Opde gevordderden niveaus van de Scientology drijven de volgelingen deze "thetans" telepathisch uit door ze hun uitroeiing met waterstofbommen opnieuw te laten doorleven. De mensen op deze niveaus nemen aan dat al hun slechte gedachten en gebrekkige herinneringen worden veroorzaakt door deze "lichaams thetans", die alle delen van hun lichaam ondermijnen en hen mentaal nbeÔnvloeden. Menige aanhanger van de scientology wordt op dit punt aangekomen, stapel gek als ze dat niet al waren.

    Tot zover het citaat. Het gaat nog verder met onthullingen, maar mij dunkt dat dit wel voldoende is. Bovendien zij nog vermeld dat het niveau van de science-fiction verhalen van meneer Hubbard zodanig is, dat geen enkele liefhebber van science-fiction hem kent.


Henk de Beijer, Aruba.

    Retour startpagina.