SCIENTOLOGY BLIJFT ARUBA INFILTREREN!
EN ARUBA TRAPT ERIN!


(gepubliceerd in de Amigoe van zaterdag 24 april 2020)

Hoe is het in godsvredesnaam mogelijk dat men op Aruba nog steeds niet doorheeft dat de Scientology cultus onveerstoorbaar probeert ons landje te infiltreren met zijn gevaarlijke praktijken. Tien jaar geleden, ook in april, "schonk" deze ridicule beweging aan Aruba 60 duizend boekjes, die op het ministerie van onderwijs werden afgeleverd. De huidige minister van onderwijs is daar toen fel in De Amigoe tegen in de pen geklommen evenals ondergetekende en anderen. Maar dat is dus inmiddels in het vergeethoekje beland.


Zelfs de Amigoe Trapt er weer in deze bende tot "kerkgenootschap"te bombarderen, terwijl overbekend is dat oprichter en mislukte science-fiction schrijver Ron Hubbard zijn krankzinnige cultus uitsluitend "church" noemde om in de VS de belasting te ontduiken. Een kerk zonder God is geen kerk. Maar meneer Hubbard had een eenvoudige filosofie: Als je miljonair wilt worden, moet je een godsdienst oprichten!


En nu komen ze dus - zonder dat er ook maar iemand op het idee komt om de beweringen te verifiëren - Aruba helpen om het Corona virus te bestrijden! Is er nou echt niemand die doorheeft dat als een pandemie zo fataal over de wereld raast, er helaas nog geen enkel bestrijdingsmiddel tegen bestaat en dat dus alle beweringen daarover boerenbedrog zijn? Bij die Scientology cultus hebben ze in ieder geval heel goed door dat de Arubanen goedgelovige onwetenden zijn, die ze dus wel kunnen infiltreren. En gezien het verslag in de Amigoe van woensdag 22 april is ze dat prima gelukt.


Henk de Beijer