Beste meneer de Beijer,

Hierbij een doorgestuurde email van Armand Hessels over uw recente ingezonden brief.

Met vriendelijke groet,

AlexForwarded message From: email_sendername Armand Hessels

Date: 2016-04-26 17:50 GMT-04:00

Subject: Compliment

To: Arubaredactie@amigoe.comHi Alex,


Vandaag stond er een supergeweldig fantasties artikel van Henk de Beijer in de Amigoe over het onderwijs in de moedertaal. Ik heb vaak getwijfeld of ik daarover iets zou schrijven, maar had geen zin in al het gedonder dat een dergelijk artikel zou veroorzaken bij wat Henk de zelfbenoemde experts noemt. Want zo is het toevallig wel.


Feitelijk geeft zijn laatste zin de helft van de essentie weer: het falen van het onderwijs. De andere helft zit hem in de tekortkomende opvoeding van kinderen thuis. Niet voor niets waren enige jaren geleden bij een prijsuitreiking op de UvA de 3 beste studenten van de 3 opleidingen zonder uitzondering Colombiaanse meisjes die vanaf de lagere schoolleeftijd op Aruba zitten. Zij hebben allemaal te maken gehad met een volstrekt vreemde taal maar hebben zich, ondanks hun achterstand, er goed door heen geslagen. Zij hebben deelgenomen aan hetzelfde falend onderwijssysteem, maar hadden minder last van een niet-inspirerend huiselijk milieu...

Kun je dit ook doorgeleiden naar Henk de Beijer?

Bvd


ArmandRetour menu