DE SCIENTOLOGY INFILTRATIE OP ARUBA!


    Het is triest maar waar, noch de Arubaanse overheid, noch de pers, noch het grote publiek,     realiseren zich dat Aruba geïfiltreerd wordt door de Scientology cultus.


    daarom hieronder enkele artikelen met betrekking tot dit onderwerp, waarvan enkel     gepubliceerd in de Amigoe vanaf maart/april 2010.


Amigoepublicatie m.b.t. 60000 scientology boekjes maart 2010!

     Amigoe vrijdag 16 april 2010.


Ongelooflijk domme reactie van minister Dowers op de boekjes affaire.

Onvoorstelbaar domme reactie van Carmelita Haynes op Canal90 over de kritiek.

Hoe dom kan een nieuws tv station zijn?

uiteenzetting over scientology na domme reactie minister Visser.

Nieuwe Scientology infiltratie rond coronavirus!

Scientologyinfiltratie met Schoolspuitactie Freewinds bemanning

Freewinds spuitgasten bedonderen zelfs het vliegveld!


Waarom maakt de Amigoe propaganda voor Scientology?