Artikelen en ingezonden stukken met betrekking tot dr Amado Rudy Lampe.

De ontmythologisering van dr. Rudy Lampe.

     - Dit artikel was een reactie op een uiterst negatief stuk in het weekblad van de Paters Dominicanen op
     Curaçao La Union, waarin het proefschrift van dr Amado Rudy Lampe werd afgebroken.

Dr. Lampe in de politiek! - Dat magv niet van de bisschop!

Open Brief aan Dr. Rudy Lampe.

     Uiteindelijk niet gepubliceerde reactie op de kritiek van dr. Lampe op de bisschopsbenoeming in
     het bisdom Willemstad.

Pastoor Szpila contra dr. Lampe.

Dr Rudy Lampe door de kerk tot de bedelstaf veroordeeld!

    Retour startpagina.