HENK DE BEIJER - ARUBA

WELKOM - WELLCOME - BONBINÍ - BIENVENIDO


English

           De engelstalige pagina's zijn ook voor niet-
          engels-taligen, die Engels kunnen lezen, van
          belang. Men vindt er mijn conferentie-toespra-
          ken en artikelen uit het tijdschrift "CARIB-
          BEAN VISION" dat ik drie jaar lang voor de
          Caribbean Council for the Blind heb geredi-
          geerd.


Español

Papiamento - Papiamentu

          Op de Papiamento pagina vindt U uitge-
          briede woordenboeken Nederlands-Papia-
          ments en Papiaments-Nederlands en een
          een kursus papiaments
          Bovendien vindt U er het stappenplan
          van Adiktonan Anónimo.


Wie zijn wij?

Aforismen

Onder de Caribische Tropenzon

          Een serie artikelen over het Caribisch
          gebied en de dienstverlening daarin aan
          blinden en slechtzienden.

Brieven aan Zuster Judith.

          Een serie essays geschreven naar aanlei-
          ding van gesprekken met Zuster Judith.

De Scientology infiltratie op Aruba!

Moedertaalonderwijs en andere taalproblemen

kritische Commentaren met betrekking tot Aruba.

Artikelen en beschouwingen gepubliceerd in de Amigoe.

Beschouwingen over de mogelijkheid van buitenaardse intelligentie.

Commentaren en beschouwingen met betrekking ttot dr Rudy Lampe.

Computeraanpassingen voor blinden

Boeken

Beschouwingen over en rond Kerstmis.


Reageren:henk.de.beijer@setarnet.awDeze site zal zich geleidelijk verder uitbreiden.
Maar zonder grafische speeltjes of foto's, want de webmaster is blind.