KRITISCHE COMMENTAREN OVER ARUBAANSE ZAKEN


     De links op deze pagina geven ingezonden stukken en commentaren van mijn hjand die verschenen zijn in de
      Antilliaans/Arubaanse krant "AMIGOE".


     Om vanuit deze stukken terug te keren naar deze pagina kunt U in sommige browsers op ALT+PIJLTOETS NAAR LINKS of op BACK-SPACE drukken.


Reageren? henk.de.beijer@gmail.com


Ere wie Ere Toekomt: Evelien c.s.

Om der wille van de smeer ...

LANDSBELANG? WAT IS DAT? -reactie op controverse Andin Bikker-Marisol Lopes-Tromp.

Arubaans onderwijs faalt nog steeds!

Hypocriete humanitaire hulp aan Venezuela

Kan het volk beslissen?

Kritiek op heropening olieraffinaderij.

Onverbeterlijke optimisten!

Cu dos dede di sintí - Kritiek op de illusies van raffinaderijheropening en zeebodemgass.

Aanval op bijgeloof, vooral astrologie.

Medium Liesbeth Jusia op Aruba! - Wie wil er bedrogen worden?

Arubaanse Absurditeiten - Belastingdienst - Posterijen - DIMAS ...

Studentenbangmakerij voor studie in Nederland.


     De volgende link geeft mijn commentaar op de kritiek van
     John da Silva op mijn stuk over studentenbangmakerij.

Reactie op beschuldiging van Superioriteitsgevoel.


     De volgende link is een reactie op een stuk van John da
     Silva in de Amigoe waarin hij onderscheid maakt tussen
     "Nederlander" en "Makamba". De laatstedn zijn rotzakken.

Makamba!

Kritiek op de invoeing van het ARUBIG register.

Waarschuwing aan de partij RED om ARUBIGsteun.

Legalisering softdrugs: Waarom alleen medicinale cannabis?

Belastindienst Aruba - hoofdpijndossier!

Kritiek op het wetsontwerp van mei 2018 tot invoering minimumstraffen.

Satirisch stukje over de Opening van het parlementaire jaar.

Waar leven priesters en dominees van?

Vakbonden ...? Wat zijn dat?

Illegale Filippino's.

Hoe houden we de AZV betaalbaar?

Eigen bijdrage voor de AZV? Ja of nee?

AZV Waar Aruba trots op moet zijn!

Kritiek uit 1992 op het AZV wetsontwerp.

Wat kiezen we? Amerika of Europa?

Ta nos ta manda! - Kritiek op verkiezingspropaganda

Nos Grandinan ... Wie zijn dat? - Politieke kritiek.

Om eigen corruptie verkwanseld stemrecht!

Gemenebest als rotopplan?

LAAT BOSMA TOCH IN ZIJN SOP GAARKOKEN!

Vervangen van motorrijtuigenbelasting door benzineaccijns.

Nogmaals Vervangen van motorrijtuigenbelasting door benzineaccijns.

Waarom ben ik geen meneer meer?

Hoe zal men in de toekomst op ons terugkijken?

Hoe Groen was mijn Eiland-1

Hoe Groen was mijn Eiland-2

Hoe Groen was mijn Eiland-3

Democratie = Tolerantie - Tolerantie = Democratie.

Eerste reactie op aanval van René van Nie op de RK Kerk

Tweede reactie op aanval van René van Nie op de RK Kerk

Kritiek op de kritiek op het windmolenpark in Urirama.

Tweede kritiek op de kritiek op het windmolenpark in Urirama.

Niet gepubliceerde opmerkingen over het windmolenpark in Urirama.

Urirama ayó - Kritiek op de beslissing het windmolenpark af te gelasten.


    Retour startpagina.