COMMENTAREN EN INGEZONDEN BRIEVEN


     De links op deze pagina geven ingezonden stukken en commentaren van mijn hand die al dan niet verschenen zijn in de
      Antilliaans/Arubaanse krant "AMIGOE".

     Om vanuit deze stukken terug te keren naar deze pagina drukt U op ALT+PIJLTOETS NAAR LINKS of op BACK-SPACE.

Reageren? henk.de.beijer@setarnet.aw


Hoe zal men in de toekomst op ons terugkijken?


Kritiek op het wetsontwerp van mei 2018 tot invoering minimumstraffen.


Hoe Groen was mijn Eiland-1

Hoe Groen was mijn Eiland-2

Hoe Groen was mijn Eiland-3


AZV Waar Aruba trots op moet zijn!

Kritiek uit 1992 op het AZV wetsontwerp.


"One stupid island", Satirisch commentaar op de verEngelsing van Aruba

     gepubliceerd in de Amigoe van 20 oktober 2014.

Wat kiezen we? Amerika of Europa?

Ta nos ta manda! - Kritiek op verkiezingspropaganda

Nos Grandinan ... Wie zijn dat? - Politieke kritiek.

Om eigen corruptie verkwanseld stemrecht!


LAAT BOSMA TOCH IN ZIJN SOP GAARKOKEN!

Kritiek op heropening olieraffinaderij.

Ingezonden brief van vrijdag 16 april 2010 over Scientology.

     Deze ingezonden brief hekelt het feit dat de Scientology beweging 60 duizend boeken op het
      Arubaanse ministerie van onderwijs heeft afgeleverd ten behoeve van de Arubaanse jeugd.

Kritiek op de reactie van Minister Dowers op de Scientology boekjes.

Fel commentaar op het interview van Carmelita Haynes op Canal90

Korte uitleg over de scientology cultus.

Een tweede scientology infiltratie op Aruba.

Kritiek op de kritiek op het windmolenpark in Urirama.

Tweede kritiek op de kritiek op het windmolenpark in Urirama.

Niet gepubliceerde opmerkingen over het windmolenpark in Urirama.

Vervangen van motorrijtuigenbelasting door benzineaccijns.

Nogmaals Vervangen van motorrijtuigenbelasting door benzineaccijns.

Pastoor Szpila contra dr. Lampe.

Dr. Lampe door de kerk tot de bedelstaf veroordeeld.

     op zaterdag 9 maart 2013 in de Amigoe gepubliceerde
     stuk.

Eerste reactie op aanval van René van Nie op de RK Kerk

Tweede reactie op aanval van René van Nie op de RK Kerk    Retour startpagina.