COMMENTAREN EN INGEZONDEN BRIEVEN


     De links op deze pagina geven ingezonden stukken en commentaren van mijn hand die al dan niet verschenen zijn in de
      Antilliaans/Arubaanse krant "AMIGOE".


     Om vanuit deze stukken terug te keren naar deze pagina drukt U op ALT+PIJLTOETS NAAR LINKS of op BACK-SPACE.

Reageren? henk.de.beijer@setarnet.aw


Belastindienst Aruba - hoofdpijndossier!

Eigen bijdrage voor de AZV? Ja of nee?


Satirisch stukje over de Opening van het parlementaire jaar.

ARUBIG? .... Moet dat echt?

Waar leven priesters en dominees van?

Hoe zal men in de toekomst op ons terugkijken?


Kritiek op het wetsontwerp van mei 2018 tot invoering minimumstraffen.


Hoe Groen was mijn Eiland-1

Hoe Groen was mijn Eiland-2

Hoe Groen was mijn Eiland-3


Vakbonden ...? Wat zijn dat?

Illegale Filippino's.

Democratie = Tolerantie - Tolerantie = Democratie.


AZV Waar Aruba trots op moet zijn!

Kritiek uit 1992 op het AZV wetsontwerp.


"One stupid island", Satirisch commentaar op de verEngelsing van Aruba

     gepubliceerd in de Amigoe van 20 oktober 2014.

Wat kiezen we? Amerika of Europa?

Ta nos ta manda! - Kritiek op verkiezingspropaganda

Nos Grandinan ... Wie zijn dat? - Politieke kritiek.

Om eigen corruptie verkwanseld stemrecht!


LAAT BOSMA TOCH IN ZIJN SOP GAARKOKEN!

Kritiek op heropening olieraffinaderij.

Kritiek op de kritiek op het windmolenpark in Urirama.

Tweede kritiek op de kritiek op het windmolenpark in Urirama.

Niet gepubliceerde opmerkingen over het windmolenpark in Urirama.

Vervangen van motorrijtuigenbelasting door benzineaccijns.

Nogmaals Vervangen van motorrijtuigenbelasting door benzineaccijns.

Pastoor Szpila contra dr. Lampe.

Dr. Lampe door de kerk tot de bedelstaf veroordeeld.

     op zaterdag 9 maart 2013 in de Amigoe gepubliceerde
     stuk.

Eerste reactie op aanval van René van Nie op de RK Kerk

Tweede reactie op aanval van René van Nie op de RK Kerk    Retour startpagina.