PUBLICATIES VERSCHENEN IN DE AMIGOE


     De links op deze pagina geven artikelen van mijn hand die verschenen zijn in de
      Antilliaans/Arubaanse krant "AMIGOE".     Om vanuit de artikelen terug te keren naar deze pagina drukt U op ALT+PIJLTOETS NAAR LINKS of op BACK-SPACE.


     Ook OP DE PAGINA : "Brieven aan Zuster Judith",
     en ingezonden brieven" staan artikelen die eveneens
      in de Amigoe zijn gepubliceerd, evenals op de Papiamento pagina.Reageren? henk.de.beijer@setarnet.aw


BASISINKOMEN - KANS VOOR ARUBA?

Over de onzin van lange termijn voorspellingen.

Wat zal men in de toekomst van ons denken?


De Bijbel als wapen.

     - het volgende artikel is gepubliceerd in de AMIGOE van 18 december 1990.

De Bijbel en de Evolutie.


     - Het volgende artikel is een vrij uitvoerige beschouwing over de omwentelingen in de menselijke kennis en het denken daarover.

(R)evolutie in het denken.


     - Het volgende is een beschouwing over de mogelijkheid van kunstmatige intelligentie.

Het spook van de denkende machine.


     - De volgende link geeft een opiniërend essay m .b.t. abortus en euthanasie.

Het recht op leven.


     - De volgende link geeft een uitbreiding van het vorige essay doch m.b.t. abortus wegens vermoede handicap. - Wel aan de Amigoe aangeboden maar niet gepubliceerd.

Kwaliteitsmensen vereist!

Astrologie.


     - De volgende link geeft een beschouwing over de evolutie van het menszijn en de consequenties daarvan.

Het dier in de Mens, of vrijheid versus verslaving

Weg met Santa Claus!


     - Het volgende is een ietwat ironische beschouwing over het begin van de 21ste eeuw. Ook de daarop volgende link heeft daarbetrekking op, maar is wel aangepast.

Kalenders ... kalenders ... kalenders....!

Wat was er zo bijzonder aan het jaar 2000?

Rusland: de Grootste Christelijke Natie ter Wereld.

Het Gebabbel na Babel.


     - Het volgende is de tekst van een lezing gehouden voor leerkrachten op Aruba.

Stammen we nu wel of niet van de apen af?


     Devolgende vier kritische beschouwingen werden geschreven op verzoek van de toenmalige hoofdredacteur/directeur van de Amigoe di Aruba, wilen de heer Jos van der Schoot.

Perswonderlandje Aruba!

DE PERS - Informatie of Deformatie?

Paarlen voor de Zwijnen

PERSVRIJHEID -Groot goed met een grote ... MAAR.


Retour hoofdmenu