click hier voor Engelstalige onderwerpen.


- De hieronder volgende links geven de elf artikelen, geschreven onder de titel " ONDER DE CARIBISCHE TROPENZON", op verzoek van de redactie van "MOET JE HOREN" en op dat gesproken maandblad voorgelezen.Alle elf artikelen zijn gebundeld in het PDF bestand "Onder de Caribische Tropenzon".


Sommige dingen die erin vermeld worden zijn inmiddels uiteraard enigszins gewijzigd. In essentie is alles echter nog steeds van toepassing.


Ook het boekje "Geen Gezicht" vindt U op deze pagina als PDF-bestand. Het bevat het in het Nederlands vertaalde boekje dat ik in 1982 schreef over een gefingeerde Arubaanse blinde.Men kan alle bestanden naar de eigen computer overbrengen door het gewenste bestand te selecteren en vervolgens op de rechter muisknop te clicken of op de applicatietoets (links van de rechter controltoets) te drukken en te kiezen voor "save as" c.q. "opslaan als".
- Het gesproken maandblad "MOET JE HOREN" wordt uitgegeven door de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken te Grave N. Br. en geeft informatie van, over en voor blinden en slechtzienden.- Voorheen heette de FNBB: CGL d.i. Centrum voor Gesproken Lectuur. Inmiddels is de naam alweer gewijzigd in Dedicon. Deze teksten mogen derhalve niet door anderen worden gecopiëerd, gepubliceerd of gebruikt, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.- Aruba, 12 november 2000 - H. J. de Beijer - Sero Biento 13-E - Aruba. - tel.: +297 - 58 58 460
Click hier voor informatie over gesproken tijdschriften van DEDICON.Click hier voor Engelstalige informatie over het Caribische gebied.
     Men kan uit de artikelen terugkeren naar deze pagina door op de ALT-toets te drukken, samen met de      Pijl naar links toets.Onder de Caribische tropenzon, deel 1: Kennismaking.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 2: Eiland van immigranten.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 3: Eigentijdse ontwikkelingen.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 4: CaribischeReisperikelen.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 5: OORZAKEN VAN BLINDHEID.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 6: PUERTO RICO I.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 7: PUERTO RICO II.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 8: RULE BRITTANIA.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 9: IDEALE STAD VOOR BLINDEN.


Onder de Caribische Tropenzon, deel 10: Het oerwoud van de noorderbueren.

Onder de Caribische jtropenzon, deel 11: Groeten uit Aruba!

Onder de Caribische Tropenzon als PDF bestand


Het boekje Geen Gezicht.pdf.
Retour startpagina.